HUMANOIDNÉ ROBOTY ZOHRÁVAJÚ KĽÚČOVÚ ÚLOHU V DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCII

Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

Kdo je Pepper
Rezervovat
Pepper - intro background

Pepper je oveľa viac ako robot

Pepper je pravý humanoidný spoločník, ktorý je vytvorený, aby s vami komunikoval prirodzeným a intuitívnym spôsobom prostredníctvom pohybov tela a hlasu. Je láskavý, roztomilý a plný prekvapení. Rozpoznáva ľudské emócie a prispôsobuje im svoje správanie.
br>Adastra sa stala partnerom SoftBank Robotics Europe (SBRE), ktorá má vedúce postavenie v humanoidnej robotike. SoftBank Robotics Europe je tvorca robotov NAO, Pepper a Romeo, ktorí sa dnes používajú vo viac ako 70 krajinách po celom svete, v rôznych oblastiach výskumu, vzdelávania, maloobchodu, zdravotníctva, cestovného ruchu, pohostinstva alebo zábavy. Do dnešného dňa predali viac ako 20 000 robotov Pepper.

Čo váš Pepper dokáže zvládnuť

 • Icon FACE RECOGNITION

  FACE RECOGNITION

  Dokáže rozpoznat identitu člověka

 • Icon MULTILINGVIDNÍ

  MULTILINGVIDNÍ

  Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

 • Icon KOMUNIKACE

  KOMUNIKACE

  Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

 • Icon PROAKTIVITA

  PROAKTIVITA

  Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

 • Icon PREZENTACE

  PREZENTACE

  Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

Pepper - video background

Pepper a jeho smysly

Zrak

Pepper je schopný plne fungovať v pros­tredí vďaka 3D ka­mere a dvom HD kamerám. Obrazy sú spracované softvérom, ktorý je schopný rozpoznávať tvary a identifikovať tváre. Taktiež Pepper identifikuje po­hyby a rozpoz­náva emócie z tvárí ľu­dí. Ak ste šťastní, Pepper bude zdieľať vašu radosť a ak ste s­mutní, Pepper vás uteší.

Internetové pripojenie

Neváhajte sa s Pepprom porozprávať o pred­mete vášho záujmu. Robot je pripojený priamo na internet a zdieľa s vami najnovšie správy. Pepper používa ta­blet, aby vám pomohol pri rozhodovaní, informoval vás o novinkách, ale aj vyjadril vlas­tné emócie a názory.

Pohyb a autonómia

Budete prekvapený, aké prirodzené pohyby má Pepper a aký je flexibilný. Asi 20 motorov kontroluje je­ho pohyby a zabezpečuje pres­nosť pohybov. Jeho kolesá mu umožňujú presúvať sa všetkými smermi pri maximálnej rýchlos­ti 3 km/h. Pepper je schopný udržať si rovnováhu, rozpoznáva ľudí a prekážky, aby minimalizoval riziko kolízie. Nakoniec, Pepper je vybavený vysoko kapacit­nou batériou – zábavu s ním máte nepretržitých 12 hodín.

Sieť senzorov

Pepper má vie­ceré senzory: dva ul­trazvukové vy­sielače a pri­jímače, šesť la­serových senzo­rov a tri prekážkové detektory umiestnené v jeho nohách. Tieto senzory poskytujú informácie o blízkosti objektov. Ďalší senzor vnú­tri batérie in­dikuje jej nabitie a teplotu. Pepper má senzory aj na rukách, ktoré pou­žíva pri soci­álnej interak­cii.

Pepper robot

oblasti na ktoré sa Pepper pozerá inak

1 WOW EFEKT

Ponúknite svo­jim zákazníkom je­dinečný zážitok hneď, ako vstúpia do predajne. Pep­per ich privíta a uvedie do predajne v súlade s ich požiadav­kami a túžbami­. Pepper sa vie pripojiť k vašim CRM systémom alebo k iným nástrojom a priamo pomôcť zákazníkom alebo privolať zamestnanca, ak je to potrebné. Pepper podáva relevantné informácie o obchode, produktoch a službách. Pomáha ľuďom nájsť to, čo hľadajú. Navyše robot vám pomôže optimalizovať predajňu pri zvýšenom počte nakupujúcich a spríjemňuje im časté čakanie v predajni napríklad aj hrami na jeho tablete. Vaša predajňa bude v skutku jedinečná. Pepper vám zabezpečí: vzbudzovanie pozornosti, propagáciu značky cez inováciu, nárast návštevnosti predajne.

2 Predstaveni­e výrobkov a slu­žieb v novom svetle

Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

3 Pepper vám prináša presnejšie poznatky o zákazníkoch

Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

4 Premieňa zá­kaznícky servis na personalizova­né služby

Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

Řešení

 • lorem ipsum dolor

  Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

 • lorem ipsum dolor

  Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

 • lorem ipsum dolor

  Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

 • lorem ipsum dolor

  Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

 • lorem ipsum dolor

  Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

Got a project?