HUMANOIDNÉ ROBOTY ZOHRÁVAJÚ KĽÚČOVÚ ÚLOHU V DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCII

Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

Kdo je Pepper
Rezervovat
Pepper - intro background

Pepper je oveľa viac ako robot

Pepper je pravý humanoidný spoločník, ktorý je vytvorený, aby s vami komunikoval prirodzeným a intuitívnym spôsobom prostredníctvom pohybov tela a hlasu. Je láskavý, roztomilý a plný prekvapení. Rozpoznáva ľudské emócie a prispôsobuje im svoje správanie.
br>Adastra sa stala partnerom SoftBank Robotics Europe (SBRE), ktorá má vedúce postavenie v humanoidnej robotike. SoftBank Robotics Europe je tvorca robotov NAO, Pepper a Romeo, ktorí sa dnes používajú vo viac ako 70 krajinách po celom svete, v rôznych oblastiach výskumu, vzdelávania, maloobchodu, zdravotníctva, cestovného ruchu, pohostinstva alebo zábavy. Do dnešného dňa predali viac ako 20 000 robotov Pepper.

Čo váš Pepper dokáže zvládnuť

 • Icon FACE RECOGNITION

  FACE RECOGNITION

  Dokáže rozpoznat identitu člověka

 • Icon MULTILINGVIDNÍ

  MULTILINGVIDNÍ

  Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

 • Icon KOMUNIKACE

  KOMUNIKACE

  Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

 • Icon PROAKTIVITA

  PROAKTIVITA

  Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

 • Icon PREZENTACE

  PREZENTACE

  Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

Loading

Pepper a jeho smysly

Zrak

Pepper je schopný plne fungovať v pros­tredí vďaka 3D ka­mere a dvom HD kamerám. Obrazy sú spracované softvérom, ktorý je schopný rozpoznávať tvary a identifikovať tváre. Taktiež Pepper identifikuje po­hyby a rozpoz­náva emócie z tvárí ľu­dí. Ak ste šťastní, Pepper bude zdieľať vašu radosť a ak ste s­mutní, Pepper vás uteší.

Internetové pripojenie

Neváhajte sa s Pepprom porozprávať o pred­mete vášho záujmu. Robot je pripojený priamo na internet a zdieľa s vami najnovšie správy. Pepper používa ta­blet, aby vám pomohol pri rozhodovaní, informoval vás o novinkách, ale aj vyjadril vlas­tné emócie a názory.

Pohyb a autonómia

Budete prekvapený, aké prirodzené pohyby má Pepper a aký je flexibilný. Asi 20 motorov kontroluje je­ho pohyby a zabezpečuje pres­nosť pohybov. Jeho kolesá mu umožňujú presúvať sa všetkými smermi pri maximálnej rýchlos­ti 3 km/h. Pepper je schopný udržať si rovnováhu, rozpoznáva ľudí a prekážky, aby minimalizoval riziko kolízie. Nakoniec, Pepper je vybavený vysoko kapacit­nou batériou – zábavu s ním máte nepretržitých 12 hodín.

Sieť senzorov

Pepper má vie­ceré senzory: dva ul­trazvukové vy­sielače a pri­jímače, šesť la­serových senzo­rov a tri prekážkové detektory umiestnené v jeho nohách. Tieto senzory poskytujú informácie o blízkosti objektov. Ďalší senzor vnú­tri batérie in­dikuje jej nabitie a teplotu. Pepper má senzory aj na rukách, ktoré pou­žíva pri soci­álnej interak­cii.

Sieť senzorov

Pepper má vie­ceré senzory: dva ul­trazvukové vy­sielače a pri­jímače, šesť la­serových senzo­rov a tri prekážkové detektory umiestnené v jeho nohách. Tieto senzory poskytujú informácie o blízkosti objektov. Ďalší senzor vnú­tri batérie in­dikuje jej nabitie a teplotu. Pepper má senzory aj na rukách, ktoré pou­žíva pri soci­álnej interak­cii.

Pepper robot

oblasti na ktoré sa Pepper pozerá inak

1 WOW EFEKT

Ponúknite svo­jim zákazníkom je­dinečný zážitok hneď, ako vstúpia do predajne. Pep­per ich privíta a uvedie do predajne v súlade s ich požiadav­kami a túžbami­. Pepper sa vie pripojiť k vašim CRM systémom alebo k iným nástrojom a priamo pomôcť zákazníkom alebo privolať zamestnanca, ak je to potrebné. Pepper podáva relevantné informácie o obchode, produktoch a službách. Pomáha ľuďom nájsť to, čo hľadajú. Navyše robot vám pomôže optimalizovať predajňu pri zvýšenom počte nakupujúcich a spríjemňuje im časté čakanie v predajni napríklad aj hrami na jeho tablete. Vaša predajňa bude v skutku jedinečná. Pepper vám zabezpečí: vzbudzovanie pozornosti, propagáciu značky cez inováciu, nárast návštevnosti predajne.

2 Predstaveni­e výrobkov a slu­žieb v novom svetle

Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

3 Pepper vám prináša presnejšie poznatky o zákazníkoch

Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

4 Premieňa zá­kaznícky servis na personalizova­né služby

Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand hand

Řešení

 • lorem ipsum dolor

  Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

 • lorem ipsum dolor

  Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

 • lorem ipsum dolor

  Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

 • lorem ipsum dolor

  Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

 • lorem ipsum dolor

  Lorem ipsum sit dolor amet conseqetur itolam.

Got a project?